Forgot password?

Teknik analizin temel prensipleri

1 - Piyasa, her şeyi dikkate alır:


Teknik Analiz basit bir finans prensibiyle başlar: zamanda belirli bir anda (“T”), finansal bir aracın fiyatı bu araç hakkında eldeki bilginin tamamını kesin olarak yansıtır, diğer deyişle tüm geçmişini. Piyasa yeterince likitse gelecekte olması en muhtemel değişiklikleri belirlemek için önceki fiyat değişikliklerini kullanmak mümkündür.


2 - Eğilim, çok önemli bir kavramdır: bir eğilimi takip etmek demek belirli bir zamanda piyasanın istikametine bağlı kalmak anlamına gelir.


3 - Fiyat, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç mücadelesinin sonucudur. Çoğunluğun görüşünün değerlendirilmesi piyasalarda etkili bir şekilde hareketi olanaklı kılar.


4 - Fiyatlar pazar psikolojisini yansıtır


Psikolojik etkilerin, tamamen temel ihtiyaçlar kadar önemli olduğu ortadadır. Benzer bilgiyle ilgili olduğunda bile farklı görüşler oluşturulabilir. Fiyatlar işte bu ilkeye göre belirlenir ve alıcı ile satıcı pozisyonları arasındaki piyasa konsensüsünü yansıtır.


Teknik Analiz fiyat hareketleri için kesin sebepler belirlemeyi amaçlamaz, tersine fiyatların evrimini ölçmeyi ve mümkünse gelecekteki olası davranışı belirlemeyi hedefler.


Bu yaklaşım operatörlerin psikolojisini daha iyi anlamayı olanaklı kılar.


5 - Tarih kendisini tekrar eder ─ geçmişteki yapılanmalar paydaşların zihinlerinde kalır ve gelecekte tekrar edilmeye meyillidirler.


6 - Piyasa bazen mantıksızdır ─ operatörlerin duygusal tepkileri bazen abartmalara yol açar ─ paydaşların korkularının yanında umutları temel analizin dikkate almadığı önemli bir rol oynarlar. Teknik Analiz, piyasalardaki bu psikolojik boyutu bütünleştirmede çok önemli bir araçtır.

 

Teknik analiz, trendlerin tahmin edilmesi ve pazar psikolojisinin anlaşılması üzerine odaklanır. 

TRADING CENTRAL