Forgot password?

Teknik analizlerimiz

İçerik düzenleme tarzımız, kullanımını kolaylaştırmak için standartlaştırılmıştır.


TRADING CENTRAL tarafından gerçekleştirilen tüm analizler yorumları ve bir çizelge görüntüsü içerir. Yorumlar, analizi ve TRADING CENTRAL'ın çizelgede ayrıntılı olarak görselleştirilen fikrini kısaca özetler.


Bu durumda TRADING CENTRAL piyasa psikolojisinde bir değişimin gerçekleşmekte olduğunu düşünür ve alternatif senaryo, tercih edilen senaryo haline gelir fiyat hedefi sunar ─ ilki konservatif bir stratejiye karşılık gelirken ikincisi daha agresiftir.


Grafiklerimizde mavi olarak gösterilen pivot noktası, teknik analizlerde kilit seviyedir. Varlık fiyatı kırıldığında ve bu seviyenin ötesinde kapandığında tercih edilen senaryo geçersiz hale gelir. Bu durumda TRADING CENTRAL piyasada psikolojide bir değişimin gerçekleşmekte olduğunu düşünür ve alternatif senaryo tercih edilen senaryo haline gelir.


Yorumlar teknik analizimizin önemli bir öğesidir. Özellikle teknik göstergelere dair analizimiz, tercih edilen senaryo hakkında ek bilgi sunar. 


Kilit seviyeler üzerine yorumlar bu seviyelerin her birinin önemini belirtir. Kilit seviyelerin her biri için gösterilen yıldız sayısı seviyenin önemini belirtir ve kırılma olasılığına bağlı olarak değişir: 1 yıldız düşük önem seviyesi için, 2 yıldız ortalama önem seviyesi için ve 3 yıldız büyük önem seviyesi içindir.

24
/5
yayın

7500

büyük ölçekli global şirketler